Започна приемът на заявления за отпускане на месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия

Агенцията за социално подпомагане (АСП) приема заявления-декларации за предоставяне на месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по реда на чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД). Заявленията се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) в …

Повече…