Помощ при раждане

Еднократна парична помощ при раждане на дете – 250 лв. за първо, 600 лв. за второ дете

babyМайката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция. Размерът на помощта се определя ежегодно от МТСП и се определя според поредността на децата, родени от майката. При раждане на близнаци, един от които е второ дете на майката, помощта се изплаща за всяко дете близнак в размера за второ дете. Ако до навършване на 2-годишна възраст на детето се установят трайни увреждания 50 и над 50 на сто, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ.

Правото за получаване на еднократна помощ възниква от датата на раждане на детето, като помоща може да бъде поискана в срок от 3 години след тази дата.

Молба декларация заедно с необходимите документи се подава в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес на майката.