Над 90% с придружител

Помощи за лица с намалена работоспособност над 90% с придружител

invalid – Месечна добавка за транспорт – 15 на сто от гарантирания минимален доход (Чл. 25. от ППЗИХУ)
Помоща се изплаща ежемесечно. Необходими документи, които се подават в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес – Молба-декларация , лична карта и ТЕЛК.

– Месечна добавка за телефон – 20 на сто от гарантирания минимален доход (Чл. 26. от ППЗИХУ)
Добавката се ползва, при условие че лицата не ползват преференции за тези услуги на друго правно основание. Необходими документи – Молба-декларация , лична карта, ТЕЛК.

– Месечна добавка за лекарства – 15 на сто от гарантирания минимален доход.(Чл. 29. от ППЗИХУ)
Необходими документи – Молба-декларация, лична карта, ТЕЛК, удостоверение от личния лекар за частично платени лекарства и рецептурна книжка.

– Добавката за балнеолечение – до трикратния размер на ГМД
Помоща се получава веднъж годшно,след представяне на разходооправдателен документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги в едномесечен срок от крайната дата на ползването им. Добавката е в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи. Необходими документи – Молба-декларация , лична карта, ТЕЛК, социална оценка, оригинални фактури за инвалида и за придружителя. Подават се в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес.

– 2 Пътувания годишно (отиване и връщане) с БДЖ. Важи и за придружителя.
Подава се Молба-декларация в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес, откъдето се издава удостоверение което важи докато изтече ТЕЛК.
Удостоверението се представя на касите на БДЖ, където отбелязват пътуванията.

– Целева помощ за преустройство на жилище – 600 лв.(Чл. 50. от ППЗИХУ)
Отпуска се само на инвалиди които се придвижват с инвалидна количка. Средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от двукратния размер на ГМД. Необходими документи, които се подават в Дирекция “Социално подпомагане: Молба-декларация , фактура за стойността на ремонта по видове разходи и фискален бон; документ за доходите; копие от ТЕЛК/НЕЛК; лична карта.

– Целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство – 1200 лв. (Чл. 48. от ППЗИХУ)
Отпуска се само на инвалиди които се придвижват с инвалидна количка.Средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от двукратния размер на ГМД. Необходими документи, които се подават в Дирекция “Социално подпомагане: Молба-декларация , фактура за стойността на ремонта по видове разходи и фискален бон; документ за доходите; копие от ТЕЛК/НЕЛК; лична карта.

– Право на безплатна винетка.
Получава се ако колата е на името на инвалида и е с двигател до 2000 куб. см. (160 к.с.). Необходими документи – Молба-декларация, лична карта, ТЕЛК.