Месечна помощ за наем

Право на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища ползват лицата, ако настанителната заповед е на тяхно име и, чийто доход от предходния месец е до 150 на сто от диференцирания минимален доход, ако са:

– Самотни стари хора над 70г.
– Сираци до 25-годишна възраст, завършили социален учебно-професионален център;
– Самотни родители.

Помоща се получава всеки месец по пощата, след представяне в Дирекция “Социално подпомагане” на фактура или квитанция за платен наем. Сумата покрива целия размер на наема (без такса смет).
За всички условия и изисквания за отпускане месечна помощ за наем виж чл.14 от ППЗСП