Помощ при бременност

Eднократна парична помощ при бременност – 150 лв.

pregnantБременните жени, чийто доход на член от семейството е по-нисък от 350 лв., имат право на еднократна помощ при бременност, когато нямат право на обезщетение за бременност и раждане по реда на Кодекса за социално осигуряване и живеят постоянно в страната.

Когато бременната жена е осигурена за общо заболяване и майчинство, но не получава обезщетение за бременност и раждане, поради това че няма необходимия осигурителен стаж, еднократната помощ се изплаща в размер, определен пропорционално на броя на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, но за не повече от 45 дни.

Помоща се изплаща за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.

Молба декларация заедно с необходимите документи се подава в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес на майката, а помоща се изплаща през следващия месец.