Списък помощни средства

Помощно средство Медицински условия за отпускане Необходими документи Срок Забележка
Слухови апарати с индивидуална отливка към тях:
а) цифрови слухови апарати По медицински индикации Медицински протокол от специализирана ЛКК за УНГБ от клиника (отделение) по УНГБ при
областни МБАЛ или клиники по УНГБ при УМБАЛ.
За децата до 18-годишна възраст протоколите на ЛКК по УНГ болести да са издадени от клиника по УНГБ при УМБАЛ.
Шест години (един ремонт в рамките на експлоатационния срок) Подменят се преди изтичане на експлоатационния срок, ако нуждата за това
е удостоверена с протокол от катедрите по УНГБ. Ремонтът се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.
б) джобни слухови апарати по костен и въздушен път
в) очила по костен път
г) очила по костен път за слухопротезиране на деца, учащи и студенти По медицински индикации Три години(един ремонт в рамките на експлоатационния срок)
д) програмируеми цифрови слухови апарати за деца, учащи и студенти
е) програмируеми цифрови слуховиапарати за осигурени лица в трудоспособна възраст По медицински индикации Пет години (един ремонт в рамките на експлоатационния срок)
ж) 20 броя батерии за слухов апарат     Една година  
Говорен апарат По медицински индикации Медицински протокол от специализирана ЛКК за УНГБ, издаден от клиника по УНГБ
при УМБАЛ, където е извършена съответната медицинска интервенция.
Пет години (един ремонт в рамките на експлоатационния срок) Подменя се преди изтичане на експлоатационния срок, ако нуждата за това
е удостоверена с протокол от катедрите по УНГБ. Ремонтът се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.
Патерици, бастуни, ходилки и проходилки. Бели и сензорни бастуни за слепи лица По медицински индикации, удостоверяващи постоянната нужда от тях. Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК . Три години  
Инвалидни колички – рингови, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и други Частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно. Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването,
издадено от ДКЦ (МЦ) на област на МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Шест години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години.
За децата до 18 години експлоатационният срок е 3 години.
Нуждаещите се лица имат право на една от изброените инвалидни колички или на акумулаторна количка,
но не и на двете едновременно.
В случаите, когато няма ДКЦ (МЦ) на МБАЛ или УМБАЛ, медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК към МБАЛ или УМБАЛ.
Акумулаторни инвалидни колички Увреждане и на горните крайници, което не позволява самостоятелното използване на ръчни инвалидни колички,
и ако лицето е физически и психически годно да управлява такава количка.
Десет години с право на два основни ремонта, по спецификация
комплект гуми и лагери на всеки две години и комплект акумулаторни батерии на всеки три години.
Тоалетен стол и стол за баня или комбиниран вариант. Частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно. Шест години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години.
За децата до 18 години експлоатационният срок е 3 години.

В случаите, когато няма ДКЦ (МЦ) на МБАЛ или УМБАЛ,
медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК към МБАЛ или УМБАЛ.
Антидекубитална възглавница и/или дюшек. При болни с тежки неврологични заболявания,
придружени с квадрипарези или хемипарези, будна кома, усложнени невромускулни заболявания, довели до принудително
залежаване в една и съща поза, и терминално болни.
Медицински протокол от специализирана
ЛКК, издаден от диагностично-консултативен център (ДКЦ) към МБАЛ/СБАЛ или УМБАЛ/УСБАЛ, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК
Три години.  
Масички за инвалидни колички,
щипки за захващане на предмети от разстояние, стеснители за инвалидни колички.
Наличие на инвалидна количка Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила
на заболяването, издаден от ДКЦ (МЦ) на област на МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК по друг повод.
Пет години. В случаите, когато няма ДКЦ (МЦ) на
МБАЛ или УМБАЛ,
медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК към МБАЛ или УМБАЛ.

Приспособления за управление на лек автомобил от лица с дисфункция на горни и долни крайници. Дисфункция, която налага приспособяване на органите за управление на автомобила. Медицинско удостоверение за водач на МПС. Експлоатационният срок на автомобила, но не по-рано от 5 години (един ремонт в рамките на експлоатационния срок). Ремонтът се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.
Протези за долни или горни крайници, включително с електронно устройство:
а) първа постоянна протеза Пълна (частична) липса на долен (горен) крайник Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК,
придружени с назначение от лекар ортопед с детайлно описание на необходимата протезна конструкция и нейния вид.
Една година с право на три ремонта
(подмяна на приемната гилза)
По преценка на ортопедо-травматологична ЛКК. Експлоатационните срокове
могат да се намаляват в зависимост от промяната във функционалната годност на протезата и състоянието на ампутирания чукан.
Необходимостта от подмяна на протезата се удостоверява с констативен протокол, подписан от оторизирания ортопед и от
регистрираното физическо или юридическо лице, изработващо протезите.
б) постоянна протеза Една година за деца до 18-годишна възраст с право
на един ремонт. Две години за работещите (учащите) с право на два
ремонта. Четири години за останалите лица с право на четири ремонта
в) модулна протеза Четири години за
всички правоимащи с право на три ремонта.
Една година за деца до 18-годишна възраст с право на един ремонт.
Ортези и ортопедични апарати,
изработени по индивидуална мярка.
По медицински индикации Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или
експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Една година за деца до 18-годишна възраст с право на един ремонт.
Две години за работещите (учащите)
с право на два ремонта.
Четири години за останалите лица с право на четири ремонта.
 
Ортопедични
обувки и/или апаратобувки по индивидуална мярка.
Скъсяване на долен крайник с 5 и повече см.
При липса на части, деформации или увреждане на ходилото, затрудняващи придвижването.
Един чифт на 6 месеца с право на една поправка (два чифта за 12 месеца с право на две поправки) за
деца до 18-годишна възраст. Един чифт с право на един безплатен ремонт за една година (два чифта с право на два ремонта за две години) за останалите правоимащи лица.
 
Индивидуални коригиращи приспособления и стелки. По медицински индикации при “диабетно стъпало” Един чифт на три месеца (четири
чифта за една година) за деца до 18-годишна възраст. Два чифта за 12 месеца за останалите правоимащи лица.
 
Принадлежности за ползване на протези:
а) два броя протезни рула Наличие на протеза Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или
експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Една година
б) дванадесет броя протезни чорапи
в) шест броя протективни чорапи
г) три козметични ръкавици за протези за горен крайник
д) една акумулаторна батерия за протеза за горен крайник с електронно устройство
е) един чифт обувки за протези Нуждаещите се лица имат право на обувки за протеза или ортопедични обувки, но не и на двата вида едновременно
Очни протези При енуклеирани очи, вродена липса на око или тежко увредено око без функция Медицински протокол от специализирана ЛКК по очни
болести към МБАЛ, СБАЛ, УСБАЛ, УМБАЛ или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Пет години  
Гръдна епитеза – първична По медицински индикации Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила
на заболяването към МБАЛ, СБАЛ, УСБАЛ, УМБАЛ или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Една година без право на подмяна В случаите, когато няма специализирана ЛКК по профила на заболяването
към МБАЛ, СБАЛ, УСБАЛ или УМБАЛ, медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК към междуобластен диспансер по онкологични заболявания
Гръдна епитеза – постоянна Три години без право на подмяна
Протези за нос и уши

Пет години  
Перука Една година  
Очила – обикновени или тъмни Отпускат се, ако увреждането е в резултат на трудова злополука,
професионално заболяване, травматично увреждане, от усложнение при общо заболяване,
миопия над 10 диоптъра, хиперметропия над 10 диоптъра
Медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести към МБАЛ, СБАЛ, УСБАЛ, УМБАЛ или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК Пет години Подменят се преди изтичане на експлоатационния срок,
ако нуждата за това е удостоверена с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец (но не повече от веднъж в рамките на срока на експлоатация)
Очила – бинокулярни,
бифокални, специални оптични средства (телеско-
пични, лупи, екран и бинокловидни)
Говорещ термометър за телесна температура Отпускат се на самотни лица с
намалена работоспособност над 90 на сто, по повод увреждане на зрението и на семейства, на които и двамата
членове са лица с намалена работоспособност над 90 на сто, по повод увреждане на зрението.
Решение на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо намалена работоспособност над 90 на сто.
Декларация за семейното положение от правоимащото лице.
Седем години