Хората с увреждания ще имат право на нова финансова помощ от 2019 г.

От 1 януари 2019 г. всички хора с трайни увреждания, които са над 18 години, ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Помощта е регламентирана в новия Закон за хората с увреждания, обнародван в бр. 105 на Държавен вестник от 18.12.2018 г., …

Повече…

Започна приемът на заявления за отпускане на месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия

Агенцията за социално подпомагане (АСП) приема заявления-декларации за предоставяне на месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по реда на чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД). Заявленията се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) в …

Повече…

Размерът на енергийната помощ ще се увеличи с процента на повишение на цената на електроенергията

Размерът на енергийната помощ ще се увеличи с процента на повишение на цената на електроенергията, заяви вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков. „При увеличение на тока например със 7 %, месечната енергийна помощ ще бъде в размер на 70.47 лв.”, …

Повече…