Помощ за майка студентка

Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение – 2880 лв.

studentОтпуска се когато майката (осиновителка) е студентка, учеща в редовна форма на обучение. Правото за получаване на еднократната помощ възниква от датата на раждане на детето и/или от датата на записване в редовна форма на обучение на майката.

Помоща може да бъде поискана в срок до навършване на една година на детето, като изплащането и започва от месеца на подаване на молбата.

Молба декларация заедно с необходимите документи се подава в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес на майката.