Гарантирания минимален доход става 75 лева

От началото на 2018 година гарантираният минимален доход (ГМД), който се използва за регулиране на размера и достъпа до редица социални помощи и добавки, ще бъде увеличен до 75 лева.

Comments are closed.